13/11/2013

ای سالار عالم خورشید ولایت

Category: عاشورا — malilom @ 4:13 PM

ای سالار عالم خورشید ولایت
گوهر میفشاند عالم در عزایت

گردیده مخلد اسلام محمد
از جانبازیت ای الگوی شجاعت

گشته خاک صحرا ای فرزند زهرا
گلگون ومعطر از خون لقایت

نور نیرنی شمس مشرقینی
زیب دوش احمد دریای شهامت

عقل ودانش وهوش از کار تو مدهوش
قربانی شدی تو در راه عدالت

معیار تفکر معنای تدبر
کشتی رهایی از دام ضلالت

سروعشق وایمان مولای شهیدان
از خونت ثمر دار گلزار حقیقت

فخر مکتب ودین جان افزای آئین
مصداق ونشان تقوی وفضیلت

http://youtu.be/jUeaOdyGrk8

10/11/2010

بهر حسین ویاوران دارد عزا خیر البشر

Category: عاشورا — malilom @ 3:57 PM

بهر حسین ویاوران دارد عزا خیر البشر 2

بهر حسین فاطمه زاری به روز وشب کنم
درس وفا داری روان دائم از آن مکتب کنم

با اشک چشم وسوز دل یاد دل زینب کنم
او بین تیر ونیزه ها گمکرده یک قرص قمر

در سوگ سالار شهیدان خون فشاند مرتضى
بر گردن پیغمبر از داغ غمش شال عزا

زهرا بجنت نوحه گر گریان دو چشم مجتبى
من می فشانم اشک غم بر زینب خونین جگر

گوید حسین بن علی با زینب ای خواهر بیا
این لحظه های آخرم بنما تو با من الوداع

بنما معطر پیکرم بهر لقای کبریا
روسوی کانون بقا دارم کنون عزم سفر

ای سبط خیر المرسلین جانها فدای جان تو
قربان پاره پیکر عباس واکبرهای تو

هر عاشقی خواند ترا من عاشق وشیدای تو
ای یکه تاز نینوا وادی پر خوف وخطر

شد حجله ی قاسم ز کین قربانگه کرببلا
از خون فرق اطهرش بسته حنا بر دست وپا

پوشیده بر تن او کفن از بهر دیدار خدا
بر تربت خونین او بنشین دمی ای رهگذر

هر دم صدای ناله ی لب تشنگان آید بگوش
در جسم یاران حسین هر لحظه آید بجوش

دلها بود اندر تپش هم سینه ها اندر خروش
با هم شهادت را سرودی سرخ میخوانند ز بر

روز عاشورای خونین یا قیام محشر است

Category: عاشورا — malilom @ 3:23 PM

روز عاشورای خونین یا قیام محشر است

کی رود این فاجعه از یاد جمله مخلصین
ذکر آن پاینده ماند تا قیام یوم دین

نور چشمان رسول وپور دلبند بتول
صحبت واسطوره ی عشاق حی داور است

در زمین کربلا فریاد وواویلا بود
در جنان صاحب عزا صدیقه كبرى بود

خیمه ها میسوزد ویاران بخون آغشته اند
تشنه لب مولا به میدان بی کس وبی یاور است

ذو الجناح با وفا برگشته از میدان کین
با دو چشمان پر از اشک ونوایی دلنشین

گوئیا دارد خبر از قتل انصار خدا
مرکبش محروم از فیض وجود رهبر است

عاشقان بر سر زنید با ناله وافغان وشین
بهر فرزند علی جان ودل زهرا حسین

در میان قتلگه بر سینه وبر زنان
نوحه گر لیلا زهجران علی اکبر است

اینچنین گفتا بزینب سرور وسالار دین
رفتم وبر تو سپردم کودکان بی معین

یار تو در این سفر باشد خدای دادگر
کربلا چون گلستان لاله های پرپر است

ماتمي ياران ز نو بر پا کنيد ، يادي از مردان عاشورا کنيد

Category: عاشورا — malilom @ 2:12 AM

ماتمي ياران ز نو بر پا کنيد ، يادي از مردان عاشورا کنيد

بر شما اي کشتگان راه دين
رهروان سبط خير المرسلين
رحمت پروردگار عالمين
خون جوشان شما دارد نويد
رو به سوي مرقد مولا کنيد

جملگي از جان نثاران حسين
با وفا اصحاب وياران حسين
عاشقان اي سوگواران حسين
رو به سوي کعبه ي دلها کنيد

کربلا گرديده قربانگاه دين
کربلا شد اعظم از عرش برين
کشتي راه نجات از آن زمين
شد روان زامر خداوند مبين

کربلا معراج سبط مصطفاست
زره ي خاکش گران وپر بهاست
کربلا گنجينه ي نور خداست
نينوا با شد ولي اندر نواست
عاشقان کربلا غوغا کنيد

پرچم آزادي اندر کربلا
شد بپا با خون ياران خدا
دين حق شد زنده از پيگارشان
جاودان ماند بدوران نامشان
پيروي از شيوه ي آنها کنيد

جسم پر خون حسين بن علي
کرده خاک کربلا را منجلي
شد شکوفه اصغر اندر اين چمن
لاله رخ گرديده آن گلگون بدن
زين مصيبت آه وواويلا کنيد

اينچنين گفتا بزينب شاه دين
گاه رفتن در وداع آخرين
جان خواهر موسم هجران رسيد
بهر سرداران مرا فرمان رسيد

خواهرا آمد زمان رفتنم
بايد اينک روسوي ميدان کنم
کربلا از خون خود دريا کنم
خائنان را در جهان رسوا کنم
عاشقان کربلا غوغا کنيد

ذکر ما يا حسين يا مولا ، جاودان مکتب عاشورا

Category: عاشورا — malilom @ 2:09 AM

ذکر ما يا حسين يا مولا ، جاودان مکتب عاشورا
ياوران جان بکف بي پروا ، مهّياي نبرد اعدا
ذکر حق در دل وبر لبها ، منسجم عاشقاني شيدا
عاشقان عازم ميدانند ، چون وفا دار بر پيمانند
لحظه لحظه خدا را خوانند ، تا کنند جان خود را اهدا
گاه معراج ياران آمد ، بر حسين وحي قرآن آمد
مژده ي وصل جانان آمد ، تا شود دين حق پا بر جا
زمانه در عزا وماتم ، نواي غم به چرخ اعظم
ديده تر خونجگر شد عالم ، کربلا غرق شور وغوغا
خوش نوا صوت قرآن آيد ، ناله هاي يتيميان آيد
بوي خون شهيدان آيد ، مرحبا عزم انصار الله
چو زينب داغ ياران ديده ، آسمان ابر غم پوشيده
کودکان با لب خشکيده ، ميکنند شيون وواويلا

خواهم امشب خون ز چشم تر بگريم

Category: عاشورا — malilom @ 2:09 AM

خواهم امشب خون ز چشم تر بگريم
با حسين فرزند پيغمبر بگريم

در کنار خيمه گاه آل عصمت
با قلم با دفتر وجوهر بگريم

با زمين کربلا با سنگ وصحرا
هي بريزم خاک غم بر سر بگريم

با برير وبا حبيب بن مظاهر
با نواي عون وبا جعفر بگريم

با عزيزان حسين وتشنه کامان
نيمه شب با ساقي کوثر بگريم

شام عاشوراست يا شب زنده داران
با دلي آکنده از آذر بگريم

با همه عشاق وياران حسيني
با فدا کاران آن سرور بگريم

با همه ذرات وموجودات عالم
با همه سکان بحر وبر بگريم

با فرات وآب وکوه وچشمه ساران
چون بيابانهاي پهنا ور بگريم

با مناجات شب فرزند زهرا
تا سحر با قاسم واکبر بگريم

با چراغ خيمه ي خاموش مولا
سير با عباس نام آور بگريم

گر که نايد ناله ي زينب بگوشم
نيمه شب با ماه وبا اختر بگريم

همنوا با ناله هاي جانگذاران
کودک بي شير علي اصغر بگريم

با نواي مخفي ناموس کبري
زار چون صديقه ي اطهر بگريم

سر جدا پيکر جدايم السلام

Category: عاشورا — malilom @ 2:06 AM

سر جدا پيکر جدايم السلام
اي شهيد کربلايم السلام
السلام اي رهبر آزادگان
السلام اي سرور جان بر کفان
السلام اي سمبل خون وقيام
زينب آمد اي برادر السلام
اي شهيد کربلايم السلام 2

کربلا داني برادر مرده ام
کربلا داني که سيلي خورده ام
کربلا داني که زنداني شدم
کربلا ديدي که مهماني شدم
کربلا داغ برادر بر دلم
ساربان آهسته ران اين محملم
کربلا ديدي حسينم کشته شد
نوجوانانش بخون آغشته شد
کربلا ماه بني هاشم چه شد
يادگار مجتبي قاسم چه شد
خامس آل عبايم السلام 2

کربلا بين شور وشينم را مدام
اي شهيد کربلايم السلام
آمدم بهرت عزاداري کنم
بر جوانان گريه وزاري کنم
اي برادر کو سرت کو پيکرت
اي برادر کو علي اکبرت
اي برادر اي شهيد کربلا
اي بخون آغشته ي دشت بلا
جايمان خالي نبوديم کربلا
تا ببينيم خواهر خون خدا
بک طرف قبر علي اکبرش
يک طرف صد پاره عون وجعفرش
يک طرف عباس نور ديده اش
يک طرف سرو بخون غلتيده اش
ناله ي طفلان بابا مرده بين
صورت نيلي سيلي خورده بين
اب اشک غم جاري در آن دشت قيام
سرور آزادگان بر تو سلام
کربلا شد کشور الگوي ما 2

عاشقم بر کربلايت يا حسين
ميدهم جان را براهت يا حسين
اي شهيدان بخون غلطان سلام
رهروان رهبر خوبان سلام
اي شهيد کربلايم السلام 2

08/11/2010

افتخار اوليا ، نور عرش کبريا ، حسين جان

Category: عاشورا — malilom @ 6:30 PM

افتخار اوليا  ، نور عرش کبريا ، حسينجان حسين جان 2

يا اخا يا سيدي اي قرة العين رسول
مانده ام دردام اين اعداي مردودجهول

گشتم از وصل رخ وديدار آقايم ملول
کن حلالم از وفا اي جانشين مصطفي
حسينجان حسينچان 2

يا اخا از خادمت از مرحمت گشتي رضا
در ره قرآن نمودم هستي خود را فدا

شد دو دستانم جدا از کينه ي قوم دغا
گشته ام محرم از ديدارت اي نيکو لقا
حسينجان حسينچان 2

يا اخا تا زنده ام نعشم مبر سوي حرم
من خجالت دارم از اطفال وابناء حرم

منتظر باشد سکينه تا که من آب آورم
بهر طفلان تو شد درد دلم بي انتها
حسينجان حسينچان 2

يا اخا تا جان بتن دارم ترا ياري کنم
از خيامت با فدا کاري نگهباني کنم

جان وسر را بي بها در راه تو فاني کنم
ميبرم چون شير حمله بر سپاه اشقيا
حسينجان حسينچان 2

شهيد کربلا حسين ، غريب نينوا حسين

Category: عاشورا — malilom @ 6:30 PM

حسين حسين حسين حسين 2

شهيد کربلا حسين ، غريب نينوا حسين
قتيل اشقيا حسين ، سر از بدن جدا حسين

خوشا اگر رويم همه بکربلاي با صفا
به سرزمين پر بلا ميعاد مردان خدا

هم قربانگاه عاشقان ووعده گاه انبيا
زجان کنيم زيارت عزيز کبريا حسين

سلام ما زجان ودل به خاک با صفاي تو
بروح ياوران دين فدائيان راه تو

جوانه زد شکوفه ها زخون پر بهاي تو
به گلستان مکتب اي عزيز کبريا حسين

کشتند حسين وياوران در کربلا عاشقان
از بهر اين نام آوران خون گريه کن اي آسمان

خدائيان در اين سفر صلا زند حسين حسين

اي برادر يا ابا الفضل تشنه کامم اي سقّا

Category: عاشورا,عباس — malilom @ 6:27 PM

اي برادر يا ابا الفضل تشنه کامم اي سقّا
فکر آبي کن براي کودکانم اي سقا

خيز از جا اي برادر اي علمدار لشکر
ملجأ درماندگاني اي مرا يار وياور

بي تو همدم با فغان وآهم اي جان خواهر
از غم تو اي يل ميدان بنالم اي سقا

دستهايت اي برادر هر دو از پيکر افتاد
پرچم نصر من الله از برت يکسر افتاد

تيغ خونبارت زدست وتاج تو از سر افتاد
در محيط خون نهاني کن حلالم اي سقا

پشتم داغت شکستي کرده ام قطع اميد
از حيات وزندگاني من زهر دو نا اميد

غرقه در خون همچو ماهي از چه اي نور توحيد
پاسبان خيمه هايم بين تو حالم اي سقا

اي برادر رفتي واز قتل تو پشتم بشکست
روز من گشته سياه وطاقتم رفته از دست

از فراق وهجر رويت ريشته ي عمرم بشکست
خيز وبنگر قامت وقد چو دالم اي سقا

اي برادر اهل بيتم منتظر از بهر آب
قطره ي آب بهر طفلان وعزيزانم ناياب

جملگي در اضطراب ورفته از کف صبر وتاب
طاير خونين پر وبشکسته بالم اي سقا

السلام عليک يا ابا عبدالله

Category: عاشورا — malilom @ 6:27 PM

السلام عليک يا ابا عبدالله
السلام عليک يا ابا عبدالله

سبط خير الورى يا حسين يا حسين
شمع بزم ولا يا حسين يا حسين

خون پاک خدا يا حسين يا حسين
دٌرّ بحر سما يا ابا عبدالله

جان بقربان تو اي عزيز بتول
از تو شد جاودان دين پاک رسول

عالمي از غمت گشته زار وملول
با کام تشنه ات يا ابا عبدالله

چون بآب فرات لشکر حق رسيد
در گلستان دين نورشادي دميد

پر ثمر شد زنو نخل باغ اميد
شد جهان روشن از جلوه ي ثار الله

مکتب کربلا درس سازندگي است
درس حريّت ودرس آزادگي است

خادمي درش بهترين زندگي است
تربتش مسلخ عشق انصار الله