08/11/2010

افتخار اوليا ، نور عرش کبريا ، حسين جان

Category: عاشورا — malilom @ 6:30 PM

افتخار اوليا  ، نور عرش کبريا ، حسينجان حسين جان 2

يا اخا يا سيدي اي قرة العين رسول
مانده ام دردام اين اعداي مردودجهول

گشتم از وصل رخ وديدار آقايم ملول
کن حلالم از وفا اي جانشين مصطفي
حسينجان حسينچان 2

يا اخا از خادمت از مرحمت گشتي رضا
در ره قرآن نمودم هستي خود را فدا

شد دو دستانم جدا از کينه ي قوم دغا
گشته ام محرم از ديدارت اي نيکو لقا
حسينجان حسينچان 2

يا اخا تا زنده ام نعشم مبر سوي حرم
من خجالت دارم از اطفال وابناء حرم

منتظر باشد سکينه تا که من آب آورم
بهر طفلان تو شد درد دلم بي انتها
حسينجان حسينچان 2

يا اخا تا جان بتن دارم ترا ياري کنم
از خيامت با فدا کاري نگهباني کنم

جان وسر را بي بها در راه تو فاني کنم
ميبرم چون شير حمله بر سپاه اشقيا
حسينجان حسينچان 2

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below