13/11/2013

ای سالار عالم خورشید ولایت

Category: عاشورا — malilom @ 4:13 PM

ای سالار عالم خورشید ولایت
گوهر میفشاند عالم در عزایت

گردیده مخلد اسلام محمد
از جانبازیت ای الگوی شجاعت

گشته خاک صحرا ای فرزند زهرا
گلگون ومعطر از خون لقایت

نور نیرنی شمس مشرقینی
زیب دوش احمد دریای شهامت

عقل ودانش وهوش از کار تو مدهوش
قربانی شدی تو در راه عدالت

معیار تفکر معنای تدبر
کشتی رهایی از دام ضلالت

سروعشق وایمان مولای شهیدان
از خونت ثمر دار گلزار حقیقت

فخر مکتب ودین جان افزای آئین
مصداق ونشان تقوی وفضیلت

http://youtu.be/jUeaOdyGrk8

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below