10/11/2010

سر جدا پيکر جدايم السلام

Category: عاشورا — malilom @ 2:06 AM

سر جدا پيکر جدايم السلام
اي شهيد کربلايم السلام
السلام اي رهبر آزادگان
السلام اي سرور جان بر کفان
السلام اي سمبل خون وقيام
زينب آمد اي برادر السلام
اي شهيد کربلايم السلام 2

کربلا داني برادر مرده ام
کربلا داني که سيلي خورده ام
کربلا داني که زنداني شدم
کربلا ديدي که مهماني شدم
کربلا داغ برادر بر دلم
ساربان آهسته ران اين محملم
کربلا ديدي حسينم کشته شد
نوجوانانش بخون آغشته شد
کربلا ماه بني هاشم چه شد
يادگار مجتبي قاسم چه شد
خامس آل عبايم السلام 2

کربلا بين شور وشينم را مدام
اي شهيد کربلايم السلام
آمدم بهرت عزاداري کنم
بر جوانان گريه وزاري کنم
اي برادر کو سرت کو پيکرت
اي برادر کو علي اکبرت
اي برادر اي شهيد کربلا
اي بخون آغشته ي دشت بلا
جايمان خالي نبوديم کربلا
تا ببينيم خواهر خون خدا
بک طرف قبر علي اکبرش
يک طرف صد پاره عون وجعفرش
يک طرف عباس نور ديده اش
يک طرف سرو بخون غلتيده اش
ناله ي طفلان بابا مرده بين
صورت نيلي سيلي خورده بين
اب اشک غم جاري در آن دشت قيام
سرور آزادگان بر تو سلام
کربلا شد کشور الگوي ما 2

عاشقم بر کربلايت يا حسين
ميدهم جان را براهت يا حسين
اي شهيدان بخون غلطان سلام
رهروان رهبر خوبان سلام
اي شهيد کربلايم السلام 2

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below