21/12/2014

فيديو الأربعين ووفاة النبي (ص) 1436

Category: 1436,صفر — malilom @ 7:20 PM
فيديو شهادة النبي محمد
محمد غلوم
http://www.youtube.com/watch?v=SofeiC3PT0g
سيد مصطفى الموسوي
http://www.youtube.com/watch?v=cmVSiOIHMMc
عبد الجليل أبوالقاسم
http://www.youtube.com/watch?v=sjR-4xCTNAQ
داوود سلمان وعبدالرؤوف
http://www.youtube.com/watch?v=R7kN4W8__EE

http://www.youtube.com/watch?v=5-AVxkkJoD8
محمد حسن وداوود
http://www.youtube.com/watch?v=kQnXag3JzMw
داوود سلمان
http://www.youtube.com/watch?v=toSbfBUufts

http://www.youtube.com/watch?v=t_Bl-5pinyU

http://www.youtube.com/watch?v=2rNfVpNiUkI
ملا عبدالله
http://www.youtube.com/watch?v=5A9VPJRMEJc
سيد امير الموسوي
http://www.youtube.com/watch?v=46NFTkDUSn8
حسن نوروز
http://www.youtube.com/watch?v=xaNpuSfZwCs
فيديو لطميات الأربعين
سيد أمير الموسوي
http://www.youtube.com/watch?v=0G-8sGlnc0Y

http://www.youtube.com/watch?v=hDpva9vaOI8
عبدالجليل أبوالقاسم
http://www.youtube.com/watch?v=uOCjQEor0jU
حسن نوروز
http://www.youtube.com/watch?v=0_K0Y1jIoh8
سيد مصطفى الموسوي
http://www.youtube.com/watch?v=YTqXMopNoqM

http://www.youtube.com/watch?v=MaWldEl3JDU
محمد حسن
http://www.youtube.com/watch?v=DemVHWf_Jeg

http://www.youtube.com/watch?v=xPLFt9dK6TU
رؤوف الأنصاري ومحمد حسن
http://www.youtube.com/watch?v=u1hp6BnTEnY
رؤوف الأنصاري
http://www.youtube.com/watch?v=8J6gxVe3XPc

http://www.youtube.com/watch?v=ddUSqPR5-0g

http://www.youtube.com/watch?v=zBYB7goZAqo

http://www.youtube.com/watch?v=1y3sVRvPUPM

http://www.youtube.com/watch?v=XvxBCEdJUPc

http://www.youtube.com/watch?v=nZ4YmzFetFM
محمد رزاقي
http://www.youtube.com/watch?v=3R2uqx–WPo
سيد أمير وجليل وسيد مصطفى
http://www.youtube.com/watch?v=3Z2UGgmvsY8
 
18/12/2014

اربعين ١٤٣٦ – سيد امير الموسوي

Category: 1436,صفر — malilom @ 1:30 PM

حسيني ميمونم حسيني ميميرم

دوباره آمد وقت شور وشين است

نميشه باورم سر مطهر بروي نيزه ها

اي برادر پشو خواهرت رسيده

ابرها پر بارونه چشمها همه گريونه

زينب از شام بلا شد وارد كرببلا

يوم عشرين صفر يوم الزيارة

12/12/2014

شهادت امام رضا (ع) – 17 صفر 1436 – سید امیر

Category: 1436,صفر — malilom @ 12:14 PM

  ای ضامن آهوی قلب ما یار تموم غریبها یا علی موسی الرضا .mp3

  دوباره عالم غرق شور وشین است همه دلها روان سوی حسین است .mp3

  وقبر بطوس – عاشق عشق بهوای تو شد کشته رضا برضای تو شد .mp3

  از مدینه بسوی طوش روان شد شه خوبان – واحد .mp3

05/12/2014

شهادت امام حسن مجتبی 7 صفر 1436 – سید امیر

Category: 1436,صفر — malilom @ 11:26 AM

غریب وطن شه جود وکرم  .mp3

  غریبانه سفر کردم – خدا را شکر میگویم  .mp3

مادر ندارد این که غریبانه میرود  .mp3

  شد محرم به صفر ماه صفر آمده است .mp3

29/11/2014

شهادت حضرت رقیه (ع) 1436 – سید امیر موسوی

Category: 1436,صفر — malilom @ 2:38 PM

1 خیلی رقیه بی قراره .mp3

2با یاد این خرابه هم عطر کرببلا داره  .mp3

3 دخترم بر تو مگر غیر از خرابه جا نبود .mp3

4 خرابه چراغونه امشب کناری غزل خونه امشب .mp3

5 واحد – کعبه بی نام ونشان میماند اگر زینب نبود .mp3