10/11/2010

ذکر ما يا حسين يا مولا ، جاودان مکتب عاشورا

Category: عاشورا — malilom @ 2:09 AM

ذکر ما يا حسين يا مولا ، جاودان مکتب عاشورا
ياوران جان بکف بي پروا ، مهّياي نبرد اعدا
ذکر حق در دل وبر لبها ، منسجم عاشقاني شيدا
عاشقان عازم ميدانند ، چون وفا دار بر پيمانند
لحظه لحظه خدا را خوانند ، تا کنند جان خود را اهدا
گاه معراج ياران آمد ، بر حسين وحي قرآن آمد
مژده ي وصل جانان آمد ، تا شود دين حق پا بر جا
زمانه در عزا وماتم ، نواي غم به چرخ اعظم
ديده تر خونجگر شد عالم ، کربلا غرق شور وغوغا
خوش نوا صوت قرآن آيد ، ناله هاي يتيميان آيد
بوي خون شهيدان آيد ، مرحبا عزم انصار الله
چو زينب داغ ياران ديده ، آسمان ابر غم پوشيده
کودکان با لب خشکيده ، ميکنند شيون وواويلا

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below