01/11/2017

شهادت امام حسن (ع) – ١٤٣٩

Category: 1439,صفر — Sound @ 12:39 AM

مسجد سيد الشهداء (ع) – سيد أمير الموسوي

واى واى دلى كه شد ابر بهارى

غريب وطن شه جود و كرم فداى غربتت

اقام حسن غريبه 

سر و پا ناله و دردم غريبانه سفر كردم

مادر ندارد اين كه غريبانه ميرود

شود محرم به صفر ماه صفر آمده است

ايها الناس بدانيد گداى حسنم

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below