27/10/2017

شهادت حضرت رقية (ع) – ١٤٢٩

Category: 1439,صفر — Sound @ 3:01 PM

مسجد سيد الشهداء (ع) – سيد أمير الموسوي

خدا كند خرابه بياى شفا بگيرم

غروبا تنها دم ويرونه غريبونه 

لالا كن دخترم دورت بگردم

تصور كن سه ساله باشى لب تشنه باشي

اى روح ايمان مُردم زهجران بابا حسين جان

مصيبت حضرت رقيه (ع) سبك دشتى 

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below