19/07/2010

امشب شب قدر است ویا شام قتل مولاست

Category: امام علي — malilom @ 4:19 AM

امشب شب قدر است ویا شام قتل مولاست

هنگامه ی عظمی پیامت از رحیل مولا
محراب حق محروم از پیشوای دانا

صبرش به سر آمد زخلق آن ضمیر بینا
عازم به سوی خلد حق سرور احبّاست

عالم ندیده مثل او در مصاف وپیکار
شد زادگاهش کعبه آن مقتدای ابرار

قربانگهش محراب حق بر همه پدیدار
تنها علی دارای این جاه وقدر والاست

شمشیر تیزش کنده از میخ (وین) ستمها
لرزد ز نام یا علی تاج وتخت اعدا

مصداق قرآن کریم از لحاظ معنا
بهر ملاقات خدا حاضر ومهّیاست

بر فرق کون وکائنات ابر غم نشسته
نظم جهان گویا زهم قدرتش گسسته

قد همه اولادش از داغ او شکسته
امشب خداوند جهان سوگوار مولاست

کرده وصیت بر حسن کأی وصی بابا
بنما روا با قاتلم رأفت ومدارا

رفتم سپردم جمله را بر خدای یکتا
گاه وفای عهد با خالق تواناست

اصحاب ویاران جمله اند با فغان وزاری
محراب خالی گشته از باوفا سالاری

ارض وسما پیوسته اند گرم سوگواری
عرش برین در این عزا غرق شور وغوغاسات

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below