19/07/2010

یا علی کن دل شیعیان از کرم منجلی

Category: امام علي — malilom @ 4:10 AM

آن ابردمرد ولایت که ید الله ست علی
سبب کون ومکان مطهر یکتاست علی

مادر دهر نداده پسری ثانی او
رونق چرخ وفلک عرش معلاست علی

خانه زادیکه در آن خانه حق کرد طلوع
به خدائی خدا هم ولی الله ست علی

آنکه بشکست بت وتبکده را کعبه نمود
خانه از پنجه ی پاکش که مصفاست علی

مظهر کل عجائب شده بر ارض وسما
ما سوا را ثمر ولنگر دنیاست علی

گر کلام الله حق آمده بردست رسول
کاتب جزوه وهر آیه ی الله ست علی

آن ولیّ که بیک عمر بهر نیمه ی شب
سروکارش به فقیران همه یکجاست علی

فخر این بس که خدا داد بر آن شوکت وقرب
که پسر عم نبی همسر زهراست علی

آن سعادت همه زین نخل امامت برخاست
یازده گو پسر پاکش که بدنیاست علی

رتبه ای را که برآن داده کریم یکتا
اسد الله وید الله ولی الله است علی

آنکه در دامن محراب عبادتگه حق
سر سپرد کرد به تیغ واسد الله ست علی

خضر وموسی ومسیحا وخلیل وداوود
جمله گویند که بر ما همه مولاست علی

یا علی یا علی یا علی یا علی
کن دل شیعیان از کرم منجلی

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below