19/07/2010

مظلوم علی جان

Category: امام علي — malilom @ 4:08 AM

در مسجد کوفه با خون نبوشته   مظلوم علی جان
در راه خدا شد فرق تو شکفته  مظلوم علی جان

امشب زجفا گشته حسن یکه وتنها
صد آه که زینب شد بی سرور ومولا
مولای محبان در خون شده خفته

در بحر غم وغصه فرورفته پیمبر
حیران شده بر حال دل حیدر صفدر
از دوری هجر تو زکف رفته قرارم
جویا نشدی از چه بر احوال فکارم

در کنج خرابه زوفا گوشه ویران
مأنوس بوی بود یکی پیر ز پیران
از فرقت او داشت غم وغصه وافغان

بودی بکجا ای مه دین شمع هدایت
در کنج خرابه بکشی دست محبت
بر فرق یتیمان حسینت ز عنایت

با زینب محزونه بگفتا پدرم کو
آن نور دو چشمان من وتاج سرم کو
بابای من غمزده وهمسفرم کو

حجت خدایی   فخر اولیائی   نور کبریائی  میر لافتایی
سردار حسینی  استاد حسینی   ایکسته ی محراب  ابگو هرنایاب

ای شمع هدایت  عالم بعزایت
خورشید ولایت  مصداق عدالت

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below