19/07/2010

امشب از هجران مولا محشر کبری بود

Category: امام علي — malilom @ 4:05 AM

امشب از هجران مولا محشر کبری بود
واماما واماما در جهان بر پا بود

خانه مولا بود بیت الحزن از آه وغم
اهل بیتش در عزایش سر بزانوی الم

دیده گریان سینه بریان تعزیت گویند بهم
از فراقش قد هر یک چون کمان گردیده خم

از غم احوال هر یک عالمی غوغا بود

قامت سروحسن از داغ بابا تا شده
وا مصیبت مجتبی بی یاور وتنها شده

دیده زار حسین خونبار چون دریا شده
از غم درد یتیمی رفدشان یلداشده

زین مصیبت در جنان خونین دل زهرا بود

آه وواویلا که امشب یاوران یکسر همه
حضرت عباس وعبدالله با جعفر همه

شمع دل خاموش باشند از غم حیدر همه
امشب است شام غریبان بهر یکدیگر همه

وا علی واعلیا ذکرشان گویا بود

ای دریغا ما بسر مهر درخشان داشتیم
جسم وجان باب خود از جان وجانام داشتیم

عندلیب نغمه خوان اندرگلستان داشتیم
پیش از این در بزممان شمع شبستان داشتیم

امشب از شمع شبستان دست ما کوتا بود

قبرش خالی شود آخر بچشم زار ما
خاطرش کی میرود از خاطر افکار ما

زینب مضطر پریشان از غم بابا بود

از فراق هجر حیدر ما بر در بود
دیده گریان وپریشان زینب مضطر بود

ام کلثوم حزین از غصه در آذر بود
یک جهان اندوه وغم در خانه ی حیدر بود

امشب اندر خانه ی مولا غم عظمی بود

خانه اش بین الحزن باشد زغمهای علی
از رمین تا به فلک بر پاست غوغای علی

در عزای سینه سوزش خون دل دریا بود

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below