19/07/2014

یا رب تو زحالم با خبری

Category: امام علي — malilom @ 12:03 AM

یا رب تو زحالم با خبری ** مهمان توام فرما نظری
در ماه خدا باسوز دعا ** خواهم ز گناهم در گذری
در ماه عبادت در رمضان ** حق علی آن میر دو جهان
از شر شیاطینم برهان ** ای خالق هر جن وبشری
در لیله ی رحمت آمده ام ** جویای حقیقت آمده ام
با عشق قرابت آمده ام ** شاید که به این مسکین نگری
ای ربّ نجوم وارض وسما ** دارای جلال وعزّ وبقا
حاجات مرا بنما تو روا ** دور از همه فرما هر خطری
ای عالم هر درد ومحنم ** نالایق راهت جان وتنم
نام تو هرآن ورد سخنم ** از مرحمتت بگشا تو دری
خود آگهی از کردار علی ** از خون دل بیدار علی
داد همه مظلومین بستان ** چون سیف عدالت را سپری
در این شب قدر ای یار علی ** ای با خبر از اسرار علی
بر جمله عزادارن علی ** یا رب زکرم فرما نظری

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below