19/07/2014

قد قتل المرتضى – 21 رمضان – سید امیر الموسوی mp3

Category: 1435 — malilom @ 2:39 AM

تو پناه هر غریبی تو شکوه انمائی  – ابتاه یا علیاه همه جا فرا گرفته

شمس عالم تاب ما گوهرنایاب ما یاامیرالمؤمنین – ببار ای اشک دیده بهمراه سپیده نوای قد قتل

کوفه کربلا شده واویلا زینب بی بابا شده واویلاه – خدا حافظ امیر عالم خدا حافظ وصی خاتم

کشته شد شاه نجف در راه عشق وهدف – یار محرومان حیدر  + خدا حافظ امیر عالم – شور

instagram @s_ameeralmousawi

تو پناه هر غریبی تو شکوه انمائی  – ابتاه یا علیاه همه جا فرا گرفته
bit.ly/1yEjjPS
شمس عالم تاب ما گوهرنایاب ما یاامیرالمؤمنین – ببار ای اشک دیده بهمراه سپیده نوای قد قتل
bit.ly/1nkJcBz
کوفه کربلا شده واویلا زینب بی بابا شده واویلاه – خدا حافظ امیر عالم خدا حافظ وصی خاتم
bit.ly/1plFg0q
کشته شد شاه نجف در راه عشق وهدف – یار محرومان حیدر  + خدا حافظ امیر عالم – شور
bit.ly/1qPrIv9

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below