13/12/2009

به دشت کربلا زینب رسیده + ای روی تو شمع محفل ما

Category: اربعین — malilom @ 7:26 PM

به دشت کربلا زینب رسیده
ز داغ اقربا قدش خمیده

زبانش در خروش وا حسینا
پریشان وگریبانش دریده

به عباس دلاور گو که ایندم
رسید از راه کلثوم خمیده

به قاسم ده خبر در حجله ی گور
که آ نوعروس غم رسیده

بگوشم آید از گهواره ی خاک
صدای اصغر در خون تپیده

سر قبر پدر اکنون سکینه
رسد چون مرغ بال وپر بریده

بجای اشک زین ماتم شب وروز
گهر بار از غم اکبر زدیده

***

ای روی تو شمع محفل ما
زد داغ تو شعله بر دل ما

رفتی وزرفتن تو گردید
درد وغم وغصه مایل ما

ای زینت آغوش پیمبر
بین گردن در سلاسل ما

ای ملک امامت از تو آباد
شد کنج خرابه منزل ما

ای نور دودیده اشک دیده
گر دیده پس از تو حاصل ما

مه را چکنم کنون برنی
شد مهر رخت مقابل ما

این رأس منیر توست برنی
یا ماه به پیش محفل ما

شد زورق دل غریق در گل
گمگشته طریق ساحل ما

این نیم نفس که مانده در تن
گر دیده ز مرگ حایل ما

زد شعله بجان دشمن ودوست
فریاد وفغان بسمل ما

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below