10/11/2010

زمانه غرق رنج وماتم شد ، مه محرم شد

Category: محرم — malilom @ 2:10 AM

زمانه غرق رنج وماتم شد ، مه محرم شد
نواي غم به چرخ اعظم شد ، جهان پر از غم شد
مه محرم شد

بکربلا حسين بي ياور عزيز پيغمبر
به قهرمان کربلا بگفت اي خواهر نمونه ي مادر
ترا نصيب محنت وغم شد ، مه محرم شد

تو خواهرا زروي عمخواري نما پر ستاري
بکودکان من نماياراي در اين گرفتاري
که آه شاه به چرخ اعظم شد ، مه محرم شد

چو بنگري تو در صف جلاد ، مرا مکش فرياد
بخون پاک ياوران سجاد ، مبر دمي از ياد

به تشنگي تو بنگري خواهر برادرم عباس
شود جدا دو دستش از پيکر ز قوم حق نشناس
نواي غم به چرخ اعظم شد ، جهان پر از غم شد ، مه محرم شد

کنم چو باب خود ولي الله قتال با اعدا
تو صبر کن در اين مصيبتها چو مادرم زهرا
بدان اسارتت مسلم شد ، مه محرم شد

چو بنگري تنم بخون غلطان فتاده در ميدان
تو خواهرا مکن ز دل افغان مشو ز غم نالان
چو جلوه گر به نيزه رأسم شد ، مه محرم شد ، مه محرم شد

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below