10/11/2010

اي شيعه به سر زن موسم غم آمد

Category: محرم — malilom @ 2:08 AM

اي شيعه به سر زن موسم غم آمد
هنگام عزاداري وماه ماتم آمد

اي سرور دين سيد ابرار حسين جان
زهرا وعلي را گل گلزار حسين جان

مات رخ تو ثابت وسيار حسين حان
عالم بعزاي تو بناله همدم آمد

اي نور خدا در دل اضلال وتباهي
اي مخزن وگنجينه ي اسرار الهي

سالار شهيداني وبر جمله گواهي
اين منزله بر تو ز حيّ اعظم آمد

عالم همه را نام حسيني بزبان است
محزون وپريشان همه ذران جهان است

سوزان دل وخونين جگر عالميان است
ماه خون وايثار يا محرم آمد

عالم همه محو گل رخسار حسين است
ذرات جهان در عجب از کار حسين است

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below