17/12/2011

روز 10 محرم – فيديو – داوود+محمد+يونس+علي

Category: 1433,محرم — YA HUSSAIN @ 6:27 PM

وای حسین کشته شد  - داوود سلمان

زینب صدا میزد حسین – يونس سلمان

والله قسم فاطمه مهمان حسین است – داوود سلمان

فریاد یا محمداه شمر رسید بقتلگاه – محمد حسن

آمد صدای فاطمه از قتلگاه وعلقمه – علي موالي

روضه عاشورا – زبان حال حضرت زینب  - داوود سلمان

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below