17/12/2011

شب 10 محرم – فيديو – داوود سلمان+محمد حسن

Category: 1433,محرم — YA HUSSAIN @ 6:13 PM

أي صدر ترتقي - داوود سلمان و محمد حسن

بشناو ای جان اخا از لب ما - داوود سلمان

كردم نزر كه عمرى زغمت – ارزمون بايك برجم سرخ - داوود ومحمد 

كربلاء مسافرت بودم - داوود سلمان

لای لای على اصغر - علي موالي

علی لای لای – بخواب ای غنچه - داوود سلمان

عجل على ظهورك - داوود سلمان

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below