20/11/2015

سيد امير الموسوي – (شهادت امام مجتبى) 7 صفر 1437

Category: 1437 — malilom @ 10:04 AM

بعد از علي از تو كسى مظلوم تر نيست .mp3

  شب فراق آمد چه ناله و غوغاست .mp3

  امير با كرم حسن شبيه مادرى تو بى حرم حسن .mp3

 يكى يكى تير از بدن ميكشم و يادم مياد .mp3

  حسن كريم عالمينه حسن غريب تر از حسينه .mp3

  شد محرم به صفر ماه صفر آمده است .mp3

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below