22/12/2013

شهادت حضرت علی بن موسی الرضا 1435

Category: 1435,صفر — malilom @ 12:59 PM

مداحی صوتی mp3

 ای ضامن آهوی قلب ما یار تموم غریبها عشق قدیمی آشنا - سید امیر

وقبر بطوس يا لها من مصيبة + عاشق عشق بهوای تو شد - سید امیر

کشتند غریبانه غریب الغرباء را + واحد – از مدینه بسوی طوس - سید امیر

مداحی ویدئو youtube

خدا حافظ که شد وقت جدائی+ بعد الرضا قلبي حزين - محمد مير

دخيلك للرضا وياك وديني (عربي)- علي القصاب

روضه شهادت علی بن موسی الرضا - محمد حسن

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below