13/12/2009

منم زینب حسین جان سلامم بر شهیدان

Category: اربعین — malilom @ 8:48 PM

منم زینب حسین جان   سلامم بر شهیدان

تو فرزند دلیر امیر المؤمنینی
به گاه رزم وپیکار حماسه آفرینی

منور قلب تاریخ سپه سالار دینی
شدی در خون شناور   براه عشق وایمان

سلام ای سرزمین بلا ویاد یاران

تجلی گاه نورم  وگلستان شهیدان

مزار وبارگاه وفاداران پیمان
به قلب ظلم وبیداد چو خورشید درخشان

برادر جان ز بعدت شدم من زار ومضطر
ز بیداد دژخیمان شدم بی یار ویاور

روا کردند ستمها با ولاد پیمبر
رقیه شد در این ره  شهید از جور وطغیان

اگر که با خون خود تو حق را کردی یاری
نمودم در راه شام اسیران را دلدری

عدو را رسوا کردم به بزم سوگواری
لقای ما به محشر سرای باغ رضوان

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below