13/12/2009

ای نام تو زینب زبانها احوال تو زیب داستانها

Category: اربعین — malilom @ 8:13 PM

ای نام تو زینب زبانها    احوال تو زیب داستانها

پرورده ی مهددوش احمد    پیغمبر آخر زمانها

بنمود خدا ترابه جنت   در مرتبه سید جوانها

بر پا شده منبر عزایت   از روز ازل در آسمانها

در معرض ابتلای کونین   شد کارتو فوق امتحانها

از سطح زمین بعرش اعظم   پیوسته زماتمت فغانها

جان در ره حق فدا نمودی   تا شد به فدائی تو جانها

گریان بتو وحشیان صحرا   تا حشر چو مرغ آشیانها

دارند جهان ز سینه ی تنگ   برناوک ماتمت نشانها

سیلاب غم تو گشت تا حشر   ویران کن جمله خانمانها

ای بی کس وآشنا حسینم   لب تشنه وسر جدا حسینم

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below