28/07/2013

ليلة ضربة امير المؤمنين (ع) – 19 رمضان 1434

Category: 1434 — malilom @ 3:58 AM

فيديو - سيد امير الموسوي youtube

فيديو - داوود سلمان youtube

فيديو – محمد مير youtube

فيديو - صادق إبراهيم youtube

فيديو – رؤوف الانصاري  youtube

دارد اجل شوقی برای دیدن روی شهیده – سید امیر

شد غرق خون حیدر داماد پیامبر – سید امیر

أملي دائما بقى أملي بعلي يوم محشري بعلي – سيد أمير

گریه کن ای دیده برای علی ناله کن ای دل به عزای علی – سيد امير

سيد امير الموسوي

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below