20/12/2012

شهادت حضرت رقية (ع) – سيد أمير + جليل + حاجي

Category: 1434,صفر — Sound @ 1:25 PM

مناجات + مصيبت حضرت رقية (ع) – حسين حاجي

چشم انتظارت بودم عمه گفت سفر رفتى – حسين حاجي

شب تا سحر من بيدارم تازه ز راه ايد دلدارم – سيد أمير الموسوي

امشب خرابه دارد مهمان سر بريده بابا حسين مظلوم – سيد أمير الموسوي

يوم ان جاءت الخيول الاعوجية اخبرينا اين كنت يا رقية – جليل ابوالقاسم

ليله ى قدرم وتنها سحرش را دارم – واحد – جليل ابوالقاسم

خرابه چراغونه امشب قنارى غزل خونه امشب – سيد أمير + جليل

مادر دختر دردانه شمع وگل وپروانه – سيد أمير الموسوي

اگر كه سينه مى زنى يادت نره برادرم نماز اول وقت – جليل ابوالقاسم

روضه ى پايانى مجلس به نام حضرت رقية (ع) – جليل ابوالقاسم

سيد أمير – جليل ابوالقاسم – حسين حاجي

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below