03/11/2012

عيد ولايت – عيد الغدير

Category: 1433,اعلانات — malilom @ 12:00 AM

youtube جشن عید غدیر  1433 – سید امیر

آلبوم بهار آل يس مسلمانم مسلمان غديرم - سيد أمير

غیر از تو امیر المؤمنان نیست کسی – محمد مير + حسين علي

ذكر لب مهدي شده حضرت حیدر امیر المؤمنین – سيد مصطفى

هر چه داریم از غدیر است – يا علي حيدر مدد – سيد امير

این قول احمد است يوم الغدير أفضل أعياد أمتي – سيد أمير

علی علي مدد – غدير روز رحمت است – سيد أمير

حيدر علي مولا – علي مولى علي – سيد أمير

روز غدیر را خدا گرفته – سيد مصطفى

تمام نعمت نازل علیه – سيد مصطفى

مژدک شد میر عشق – سید امیر

غدیر آمد غدير آمد – سيد أمير

همه مدح تو میگویم – سید امیر

از غدير خم تا غدير قم – سيد أمير

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below