1411

نوحه های سینه زنی 1411 هجری با صدای سید امیر موسوی

آرزو دارم که آن مهر فروزان را بیبینم

بار الها غم گسار اتقای کی خواهد آمد

دلی آگه نه می باشد ز میزان غم زینب

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below