1410

شهادت امام رضا (ع) – سيد أمير الموسوي - 1410 تقريبي

ألا ما لعين بالدموع استهلت - عربي

ای یار مهربان بر لب رسیده جان

بار الها فغان از غریبی

عازم ملک وفایم گشته هنگام جدایی – خواهر زارم کجایی

از جور فلک یارب خون شد جگر من – روضه

هر که در دل هوس خاک غریبان نالد – غریب خراسان

مسموم از زهر جفا سالار خوبان شد

مظلوم از زهر جفا + غریب خراسان

ترحم علينا إله المجيب بحق علي الإمام الغريب - عربي

من هماندم که از مدینه عزم شهر طوش کردم

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below