مظلوم علي

 مظلوم علی – با نوای مداح اهل بیت محمد هدائي

بگذارید خودم برم دستامو هیچ کس نگیره

این چه غوغائیست که اندر ما سوی افتاده

باز از محراب خون شاه سفر دارد علی

امشب به مسجد حیدر نمی آید صوت اذانش

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below