جشن شعبان

شعر وآهنگ  سیدامیر موسوی

تنظیم  کننده  سیدرضا مرسلی

اجرا وهمخوانی  سیدامیر موسوی  عبدالجلیل ابوالقاسم  حسین دشتی

 

رایت عباس

https://soundcloud.com/s_alshohada/jzchplgvs1s9

http://hussaina.com/Sounds/entzar2016.mp3

انتظار

https://soundcloud.com/s_alshohada/0jwdurji2kds

http://hussaina.com/Sounds/rayateAbbas2016.mp3

كلمات رايت عباس

خواهى شوى سيراب اى دل

         از زمزم شعبان دراين شب

بعدازثناى حق سلامى

         بفرست بر سالار زينب

درعيدحسين وفرزند و علمدارش

دلهاى همه خداجويان شده خدائى

تا آنكه خبر رسد از مقدم مهدی

منتظرانند وشورعشق كربلائى

بنگر رایت عباس میدرخشد هرجای عالم

خواب کوفه وشام دشمن عترت تار و درهم

ای امید بیقراران دیده برراه شمائیم

خودبرای مادعاکن سخت محتاج

دعائیم

تاکه بازآئی نگارا خسته ازاین

روزگاریم

برسر راهت نشینیم لحظه ها

رامیشماریم

ولادت باسعادت حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء بر شيفتگان و منتظران مقدم مبارکش تبریک

وتهنیت باد

    سرود   Heavy black heartانتظار Heavy black heart

انتظار  انتظار  دیده بر راه یار

باشهیدان  باغریبان  بااسیران

یکصدا  سردهید این نغمه زیبا

این الطالب بدم المقتول بکربلا

باهمت وتوکل  باذکر وبا توسل

مهدیرا بجوئید

فراترازتعقل  باعشق ویادآن گل

صحرا را ببوئید

بگردید بجوئید  ببوئید همه جارا

که شاید بیابید  نشان آشنا را

عاشقان آماده باشید این همان عصر ظهوراست

ظلمت شب محو اندر جلوه جانبخش نور است

گرکه بینی خوب انگار راه باقی

بس نه دور است

گوئیا مهدی کنارت درگذرگاه عبور است

بیقرار  بیقرار دیده بر راه یار

انتظار  انتظار  …..  …..  …..

روسوی مهدی میرود یک قافله دل

بیباك ازتوفان واز گرداب هایل

بارمز یازهرا وباعشق حسینی

برانتقام کربلا برمحو باطل

باشهیدان  باغریبان  بااسیران

یکصدا سردهیداین نغمه زیبا

این الطالب بدم المقتول بکربلا

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below