خدا ميداند

آلبوم خدا میداند – تولد امام زمان – با صدای علي شمس

خدا ميداند
اشكم شده روان خدا ميداند يا صاحب الزمان خدا ميداند

عاشقان مهدي
عارفان يار آمد دلبر وديدار آمد حضرت صاحب زمان خوش آمد

صل على محمد
صل على محمد يوسف زهرا آمد فاطمه مطهر چشم ودل تو روشن

خوش آمده
گل بياريد عاشقان گل بريزيد عاشقان مهدي زهرا آمده خوش آمده

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below