شمس ولايت

آلبوم شمس ولایت با صدای مداح علي شمس

ای خدا چون شد – خدا امیدم رفت

أحب الله من أحب حسينا بأبي أنت وأمي

علی ای پسرم – چراغ شام وسحرم

امان از دل زینب امان – چیده ز باغم

مقدمه

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post.

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below