طواف عاشورائيان

آلبوم طواف عاشورائیان – با صدای برخی از مداحان بحرینی

زمین کربلا چه شد سر حسین- جليل أبوالقاسم

شد عیان ماه سید الشهدا - السيد امير الموسوي

ای علمدارم ای زاده حیدر چه شد – داوود سلمان

رقیه امام حسین ای باب حاجات همه - سيد مصطفى الموسوي

اکبرم تنها رود یا رب به سوی قتلگاه - حسين حاجي

این زمان میرفت شه تنها به سوی قتلگاه - جماعي

مقدمه    -   خاتمه

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post.

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below