قطره خون

آلبوم قطره خون با صدای سید رضا حبیب با گروه عشاق الحسین

ای اصغر صغیرم
چرا خوشکیده کامت به لب رسیده جانت

اکبرم تاج سرم
گفت لیلی با دل پر حسرت واشک روان

الوداع ای خواهرم
خسرو من تشنه کام گفت خواهر الوداع

مدت ششماه
اصغرم چرا بزودی ؟

زینب جیگر خون
ای داغ دیده ومحزون ای زار ومضطر من

چون به میدان
مادرش با صد فغان وشد به دنبالش

علی اکبر توئی
آرزو داشتم ودر دلم ماند امید

صد آه وفغان
بر سر نعش شه خوبان با قلبی غریب

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post.

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below