02/12/2011

شب ٥ محرم – صادق + داوود سلمان + محمد

Category: 1433,محرم — YA HUSSAIN @ 2:40 AM

ويديو/فيديو – موكب عزاء الزنجير – محرق

صادق ابراهيم
دل من آقا تنگ اذان حرمت – سر به سجده ميگذارم 

داوود سلمان
متى تاتي الينا حاملا ثار الحسين

داوود سلمان
 شيعه بر سر هواى كربلا دارد حسين

 محمد حسن
 اى ساربان آهسته رو دارد جوانم ميرود از اين زمين

شب ٣ محرم – داوود سلمان + علي موالي

Category: 1433,محرم — YA HUSSAIN @ 2:30 AM

من خانه بدوش پسر فاطمه بودم حسين جان - علي موالي

انا الحسين بن علي – اى كربلا حنجر اصغر اوردم - علي موالي

بارها روى تو را ديدم ولى نشناختم  - داوود سلمان

لبيك بعطشي لبيك – مدامع الحرمين بتلبيات الحرمين – داوود سلمان

كردم نزر كه عمرى زغمت گريه كنم حسين - داوود سلمان

  چن كه عباس ببين بى كسى سبط پيمبر – واحد – داوود سلمان

السلام عليك يا اباعبد الله هركه دارد هوس كربلا بسم الله  - داوود سلمان

ماه ماتم ماه دل اسمون خون گريه كن - شور – علي موالي

فديو

01/12/2011

شب ٢ محرم – صادق+ امير+زهير+محمد+داوود

Category: 1433,محرم — YA HUSSAIN @ 9:41 PM

كربلا تا ابد قبله ى دلهاست  - محمد حسن

همچو بن عم شير خدا ساقى كوثر – واحد – امير علي

روى گنبد پرجم عزاى تو ديدم – صادق ابراهيم

اى شيعه بيا بسر زن ماه عزا شد - زهير الفالي

انصار انصار لبن حامي الحمه - زهير الفالي

انا مظلوم حسين انا محروم حسين - زهير الفالي

عزيزان باز ايام عزا شد نواى شاه دين از نو به پا شد - داوود سلمان

سلام بر شعر محتشم سلام بر محرم – شور- محمد حسن

فديو1  / فديو2

شب اول محرم ١٤٣٣ – يونس + صادق

Category: 1433,محرم — YA HUSSAIN @ 8:56 PM

كاروان بى قرار ميرود از اين ديار – يونس سلمان

ما كه رفتيم خداوند نگهدار شما – يونس سلمان

در كوچها نسيم بهشت محرم است – سلام بر حسين - يونس سلمان

حسين سالار قلب زينب - شور – صادق ابراهيم